/ Perak

Perak

Imsak
5:42 am
Subuh
5:52 am
Syuruk
7:01 am
1:21 pm
Asar
4:47 pm
Maghrib
7:38 pm
Isyak
8:48 pm

Waktu Solat Perak

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:04 am
1:20 pm
4:46 pm
7:30 pm
8:46 pm
5:43 am
5:53 am
7:04 am
1:21 pm
4:48 pm
7:32 pm
8:48 pm
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:21 pm
4:47 pm
7:33 pm
8:49 pm
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:19 pm
4:46 pm
7:32 pm
8:48 pm
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:34 pm
8:50 pm
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:38 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:04 am
1:20 pm
4:46 pm
7:30 pm
8:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:04 am
1:21 pm
4:48 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:21 pm
4:47 pm
7:33 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:19 pm
4:46 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:07 am
1:22 pm
4:48 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:38 pm
8:48 pm