/ Terengganu

Terengganu

Imsak
5:34 am
Subuh
5:44 am
Syuruk
6:59 am
1:13 pm
Asar
4:39 pm
Maghrib
7:23 pm
Isyak
8:39 pm

Waktu Solat Terengganu

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:12 pm
4:38 pm
7:24 pm
8:40 pm
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:27 pm
8:43 pm
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:14 pm
4:40 pm
7:25 pm
8:41 pm
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:13 pm
4:39 pm
7:23 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:12 pm
4:38 pm
7:24 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:27 pm
8:43 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:14 pm
4:40 pm
7:25 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:13 pm
4:39 pm
7:23 pm
8:39 pm