/ Melaka

Melaka

Imsak
5:42 am
Subuh
5:52 am
Syuruk
7:07 am
1:16 pm
Asar
4:42 pm
Maghrib
7:23 pm
Isyak
8:38 pm

Waktu Solat Melaka

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:07 am
1:16 pm
4:42 pm
7:23 pm
8:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:07 am
1:16 pm
4:42 pm
7:23 pm
8:38 pm