/ Negeri Sembilan

Negeri Sembilan

Imsak
5:43 am
Subuh
5:53 am
Syuruk
7:06 am
1:18 pm
Asar
4:43 pm
Maghrib
7:25 pm
Isyak
8:41 pm

Waktu Solat Negeri Sembilan

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:03 am
1:16 pm
4:41 pm
7:23 pm
8:39 pm
5:42 am
5:52 am
7:04 am
1:17 pm
4:43 pm
7:25 pm
8:40 pm
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:18 pm
4:43 pm
7:25 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:03 am
1:16 pm
4:41 pm
7:23 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:04 am
1:17 pm
4:43 pm
7:25 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:18 pm
4:43 pm
7:25 pm
8:41 pm